Biografija

  • 2007. godine diplomirala sa prosečnom ocenom deset na Višoj Medicinskoj školi u Zemunu, na smeru viši fizioterapeut
  • Za vreme studija iskustvo masaže sticala u KMF "Foot", oblast elektrokozmetike u firmi "Holland International", a sa sportskom medicinom se upoznala u OK "Tent" iz Obrenovca

Kvalifikacije

Viši fizioterapeut

Stručne konsultacije

Iskustvo

  • Od dana diplomiranja, pa do otvaranja centra "Beoactive", 10 godina radila u privatnoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  • Cilj joj je da u budući rad implementira sve raspoložive fizioterapeutske tehnike i iskoristi ih za dobrobit svojih klijenata