Elektroterapija

Elektroterapija predstavlja primenu elektriciteta u terapijske svrhe. U fizikalnoj terapiji, najčešću primenu nalaze:

Galvanske struje - sa izraženim efektom na stimulaciju krvotoka u regiji, kroz koju prolaze. Na mišiće deluje spazmolitično, a na nerve, analgetski. Galvanskom strujom se u tkiva mogu uneti i lekovite supstance, i onda se taj postupak naziva elektroforeza. Da bi se lek uneo putem galvanske struje, neophodno je da bude u vodenom rastvoru. Na ovaj način se mogu uneti analgetici, antihistaminici, antibiotici, vazodilatori i mnogi drugi.

Dijadinamične struje, imaju snažno analgetsko delovanje i deluju stimulišuće na cirkulaciju, direktnim dejstvom na vegetativni nervni sistem.

Eksponencijalne struje, nalaze svoju primenu u stimulaciji paretičnih i paralitičnih mišića, jer izazivaju mišićne kontrakcije i usporavaju nastanak atrofije.

Tens - predstavlja transkutanu, električnu, nervnu, stimulaciju i ima za cilj da smanji bol. Terapija traje od nekoliko minuta do pola sata, dok ne popuste bolovi.

Interferentne struje su najčešće indikovane posle stanja posle povreda, posebno kada postoji ostosintetski materijal. Dejstvo im je analgetsko, uz ubrzavanje cirkulacije, ili nadražajno, što zavisi od izbora frekvencije.

Ostale usluge