Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Odabir vežbi je strogo individualan i u skladu sa pacijentovim mogućnostima i ograničenjima.

Pored standardnih setova terapijskih vežbi, na raspolaganju Vam je i Schroth metoda za tretman pacijenata sa skoliozom, kao i individualni treninzi koji se sastavljaju prema željama i mogućnostima svakog klijenta ponaosob.

Ostale usluge