Laser

Laser je poslednjih godina, zbog svojih izvanrednih terapijskih svojstava, postao jedan od najpopularnijih vidova terapije. U terapijske svrhe se koriste biostimulativni laseri, talasne dužine od 600 - 1100 nm. Njegova najbitnija dejstva su:

 • Biostimulacija ćelija (ubrzava deobu ćelija, sintezu kolagena, zarastanje rana...)
 • Analgezija, tj. ublažavanje bola
 • Antiinflamatorno delovanje (smanjenjem nivoa prostaglandina, ubrzava se povlačenje zapaljenskog procesa).

Dubina prodiranja lasera, zavisi od snage izvora i talasne dužine lasera i iznosi, od nekoliko milimetara da nekoliko centimetara. Indikacije za primenu terapije laserom su:

 • Degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
 • Stanja posle povreda
 • Usporeno zarastanje rana
 • Ožiljci, keloidi, kožna oboljenja

Kontraindikacije za primenu terapije laserom:

 • Infektivne bolesti
 • Febrilna stanja
 • Maligniteti
 • Predeo oka i tiroideje
 • Rano detinjsvo
 • Graviditet
 • Pejsmejker

Ostale usluge