Terapija Parafangom

Parafango je mešavina parafina i peloida ("zrelog blata"). U centru Beoactive koristimo parafango u čijem se sastavu nalazi peloid iz Bujanovačke banje. Spada u red najkvalitetnijih u svetu, jer sadrži preko 80% čestica manjih od 2 mikrona (svetski normativ je min. 30%). Parafango se zagreva na temperaturi od 60 C, a aplikuje na temperaturi od 50 C.

Dejstvo parafanga je pre svega termičko jer odlično sprovodi veliku količinu toplote bez oštećenja tkiva, mehaničko, zahvaljujući svojstvima parafina i hemijsko, zahvaljujući izvanrednom sastavu peloida. Najčešće se koristi kao uvodna procedura za kineziterapiju, ili dopuna lečenju hroničnih problema.

Ostale usluge