Scroth metoda

Scroth metoda predstavlja jedan od najefikasnijih programa vežbanja u lečenju skolioza i drugih posturalnih poremećaja. Cilj vežbi je trodimenzionalna korekcija posture, disanja i položaja karlice.

Pacijent se obučava zauzimanju i određivanju položaja sa novom, korigovanom, posturom i novim načinom disanja. Scroth metoda je nastala dvadesetih godina prošlog veka, i danas predstavlja standard za lečenje skolioza konzervativnim putem, u Nemačkoj. Scroth program vežbi osposobljava pacijente da samostalno mogu da drže pod kontrolom stanje svoje kičme.

Ostale usluge